Prostorije “Magic Wand”
KGL Contest 2019 godina
Školska 2017/2018 godina
Školska 2016/2017 godina
Školska 2015/2016 godina
Školska 2014/2015 godina
Školska 2013/2014 godina
Školska 2012/2013 godina
Školska 2011/2012 godina